logo
ENG


დევნილთა 50 პროცენტი ისევ არ არის უზრუნველყოფილი საცხოვრებლით

15 აპრ 202220:29
3 წუთის საკითხავი
clock 107

2021 წელს სახელმწიფოს დევნილთა მხარდაჭერისთვის 85 მილიონი უნდა დაეხარჯა, მაგრამ ამ თანხის ნახევარი ვერ აითვისა. ამ დროს ოჯახების 50 პროცენტი ისევ არ არის უზრუნველყოფილი საცხოვრებლით. ჯანდაცვის სამინისტრომ პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაო ვერ შეასრულა. 

 


close დახურვა