logo
ENG

დაშინების მცდელობა, ცემა და ა.შ. პირდაპირი პასუხია იმისა, რომ ისინი შეშინებულები არიან — თავაძე
28
სხვა ეპიზოდები
19 ივლისი
13 ივლისი
05 ივლისი
ყოველ ხუთსაბათს, 21:00 საათზე - პოლიტმეტრი ნინო ჟიჟილაშვილთან ერთად
close დახურვა