logo
ENG

თბილისში დღეს ფესტივალი ZEG დაიწყო | თემაზე მარიანა სიჩი და ნატალია გუმენიუკი
29
სხვა ეპიზოდები
19 ივლისი
13 ივლისი
05 ივლისი
ყოველ ხუთსაბათს, 21:00 საათზე - პოლიტმეტრი ნინო ჟიჟილაშვილთან ერთად
close დახურვა