logo
ENG

კორპუსი ონლაინ გაკვეთილის დროს ჩამოინგრა
25
27 ნოემბერი
20 ნოემბერი
14 ნოემბერი
ყოველ შაბათს, 20:00 საათზე - დავით ქაშიაშვილის ანალიტიკური და საგამოძიებო გადაცემა ფორმულაზე!
close დახურვა