logo

ლისის მთის მოწყვეტილი ფერდის გარდა, მოძრაობს მთის ძირითადი მასაც
25
17 აპრილი
10 აპრილი
03 აპრილი
ყოველ შაბათს, 20:00 საათზე - დავით ქაშიაშვილის ანალიტიკური და საგამოძიებო გადაცემა ფორმულაზე!
close დახურვა