logo
ENG

ოცნების 84 დეპუტატიდან 13 მილიონერია - შაბათის ფორმულა ჩინოსნების დეკლარაციებს გაეცნო
29
30 ივლისი
23 ივლისი
16 ივლისი
ყოველ შაბათს, 20:00 საათზე - დავით ქაშიაშვილის ანალიტიკური და საგამოძიებო გადაცემა ფორმულაზე!
close დახურვა