logo
ENG

სასტუმროს აშენებისას გზა დაზიანდა, რის გამოც ბიუჯეტიდან 2 მილიონს დახარჯავენ
46
30 ივლისი
23 ივლისი
16 ივლისი
ყოველ შაბათს, 20:00 საათზე - დავით ქაშიაშვილის ანალიტიკური და საგამოძიებო გადაცემა ფორმულაზე!
close დახურვა