logo
ENG

"ასფიქსიით გარდაიცვალა" - შაბათის ფორმულამ მარიტა მეფარიშვილის ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა
30
28 იანვარი
21 იანვარი
24 დეკემბერი
ყოველ შაბათს, 20:00 საათზე - დავით ქაშიაშვილის ანალიტიკური და საგამოძიებო გადაცემა ფორმულაზე!
close დახურვა