logo
ENG

აქციის გმირები - შაბათის ფორმულა
30
08 ივნისი
01 ივნისი
25 მაისი
ყოველ შაბათს, 20:00 საათზე - დავით ქაშიაშვილის ანალიტიკური და საგამოძიებო გადაცემა ფორმულაზე!
close დახურვა