logo
ENG

ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტის სხდომა — თემაზე ანი წითლიძე
72
16 სექტემბერი
09 სექტემბერი
08 სექტემბერი
ყოველ ხუთსაბათს, 21:00 საათზე - პოლიტმეტრი ნინო ჟიჟილაშვილთან ერთად
close დახურვა