logo
ENG

ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტის სხდომა — თემაზე ანი წითლიძე
87
22 ივნისი
14 ივნისი
07 ივნისი
ყოველ ხუთსაბათს, 21:00 საათზე - პოლიტმეტრი ნინო ჟიჟილაშვილთან ერთად
close დახურვა