logo
ENG

„უბნის თავმჯდომარემ მოიპარა საარჩევნო კომისიის ბეჭედი... ამბობდა, გავბრაზდიო და იმიტომ არ გაძლევდითო“ - შოთა თუთბერიძე, დამკვირვებელი
14
სხვა ეპიზოდები
23 ოქტომბერი
19 ოქტომბერი
16 ოქტომბერი
close დახურვა